Jakie uprawnienia przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Dzisiejszy prąd przemieszczania się obywateli różnych przynależności państwowych między państwami, choćby za pracą powoduje, że w Polsce mieszka coraz więcej osób z innych krajów. Podczas swojego pobytu w Polce, większość składa do krajowych instytucji publicznych podania o azyl. Podania o osiedlenie się lub też wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły
Opracowanie: Republic of Korea
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com
Obcokrajowcy przebywający w RP przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z urzędami, które rozstrzygają o ich istotnych życiowych sprawach. Zagadnienia rozstrzygane przez osoby zajmujące stanowiska urzędnicze prowadzone są odnośnie zgody na pobyt. Dotyczą także spraw kwaterunkowych, kwestii rozliczania się z urzędem skarbowym, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Nie ulega wątpliwości, że cudzoziemcy, przed instytucjami publicznymi posiadają określone prawa, które w dużej mierze zbiegają się z prawami właściwymi polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak świadomości w tym temacie, oraz z nieznajomości czy wręcz bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną niepewność obcokrajowców co do swojej sytuacji w polskim społeczeństwie, nie domagają się oni poszanowania własnych praw. Jednym z podstawowych praw właściwych cudzoziemcom w kontaktach z organami administracyjnymi jest uprawnienie do informacji. Prawo do informacji jest rozumiane bardzo szeroko. Prawo >>> Balduin & Pfnür do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o toku sprawy sądowej. Prawo gwarantuje możliwość zapoznania się z dokumentami postępowania. Instytucje publiczne, mają obowiązek zawiadamiania o należnych sposobach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w w czasie trwania procedury administracyjnej. Przywilej do informacji to również prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu dokumentów o wydanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy powinni mieć świadomość, że takie podanie może być opracowane w języku narodowym wnioskodawcy. Natomiast dokumenty służące za dowód w prowadzonej sprawie o zgodę na otrzymanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Uwierzytelnianie pism może być przygotowane przez certyfikowane instytucji tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji uwierzytelnienie materiałów – poświadczeń w sprawie jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium Polski, cudzoziemcom przysługuje prawo (polecamy patrz szczegóły) ochrony. Mogą oni ubiegać się o azyl. W trakcie prowadzonej sprawy o azyl, obcokrajowcom nieodzowny jest biegły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski sporządzone w języku obcym. Dopiero w toku prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować bezpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Sprawdź więcej:

Także postanowienie, efekt przebiegu postępowania, informacje o trybie i czasie wniesienia odwołania, powinny być oznajmione cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym oraz pisemnie. Bezpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje także cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten melduje fakt o fakcie narodzin dziecka lub melduje o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani na piśmie.
18/07/12, 00:25:01
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.